Anmälan till helkroppsdonation

Här kan du anmäla dig för helkroppsdonation eller kontrollera din tidigare anmälan.
Du kan även ändra eller ta bort anmälan.
Inloggning sker med BankID.

   All information skickas över en säker anslutning.