Om cookies som den här webbplatsen använder

På den här webbplatsen använder vi endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsens funktionalitet och säkerhet.
Vi använder alltså inga cookies för marknadsföringsändamål eller för att spåra dig. De cookies vi använder är nödvändiga och kan alltså inte stängas av. Om du inaktiverar cookies i din webläsare kommer webbplatsen inte fungera korrekt längre.

Nödvändiga cookies som den här webbplatsen använder:

Namn på cookie Beskrivning Upphör
.AspNet.Consent Cookien som lagrar info om att användaren har accepterat cookieanvändning på den här webbplatsen. 1 år
KI_HKD_S1 Används för webbplatsens säkerhet När webläsarsessionen avslutas
KI_HKD_S2 Används för webbplatsens säkerhet När webläsarsessionen avslutas

Behandling av personuppgifter

Uppgifter som du lämnar i donationsavtalet kommer att registreras i Helkroppsdonationsregistret med KI som personuppgiftsansvarig. KI behöver registrera dina personuppgifter på detta sätt för att kunna svara mot sina avtalsförpliktelser mot dig som donator.
Personuppgifterna tas bort ur Helkroppsdonationsregistret om du i förtid väljer att avbryta donationen, men sparas av KI så länge som krävs enligt lag.

Läs mer om personuppgiftsbehandlingen på: https://ki.se/om-ki/integritetsskyddspolicy

Rekommenderade webbläsare

Vår rekommendation är att använda den senaste versionen av någon av följande webbläsare:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge